FAALİYETLER

DERİN KAZI İKSA UYGULAMALARI

Derin kazı destekleme sistemlerinin (iksa sistemi) ana ilkesi, inşa edilecek olan derin yapı çukurunun çevresinde bulunan mevcut yapılar, yollar, yaşam alanları ve altyapı tesisleri gibi her türlü yapının emniyetinin sağlanmasıdır.

Günümüzde nüfusun hızla artması sonucu özellikle kent merkezlerindeki konut ve işyeri gibi yapılarda gereksinimler değişmeye başlamıştır. Arazi maliyetlerinin çok yüksek olması arsaların daha verimli kullanılmasını ve buna bağlı olarak zemin altında yapılaşma da büyük önem kazanmıştır. Bu amaçla yapılan inşaatlarda derin kazılar yapılması da zorunlu hale gelmiştir.

Derin inşaat çukurlarının yapımı aşamasında, zemin etüdlerinden alınan zeminin jeolojik durumu ve mühendislik parametreleri ile çevrede yer alan mevcut komşu yapıların ve yolların durumu ile altyapı tesislerinin konumu birlikte irdelenerek iksa sistemleri dizayn edilmektedir. İksa sistemi modellerinde, fore kazık, mini kazık, betonarme perde, diyafram duvar ve shotcrete sistemlerinde, öngermeli ankrajlar ve zemin çivileri kullanılmaktadır.

Fore Kazık ve Ankrajlı İksa Sistemi - Zemintaş Fore Kazık ve Ankrajlı İksa Sistemi - Zemintaş Mini Kazık ve Ankrajlı İksa Sistemi - Zemintaş Mini Kazık ve Ankrajlı İksa Sistemi - Zemintaş Betonarme Perde ve Ankrajlı İksa Sistemi - Zemintaş Betonarme Perde ve Ankrajlı İksa Sistemi - Zemintaş Shotcrete Zemin Çivili İksa Sistemi - Zemintaş Shotcrete Zemin Çivili İksa Sistemi - Zemintaş