FAALİYETLER

FİTİL DRENLER

Fitil dren (wick drain) uygulamaları kohezyonsuz ve yeraltı suyuna doygun zeminlerde suyun hızlı bir şekilde drene ederek; konsolidasyon sağlamak amacı ile uygulanmaktadır. Otoyol, demiryolu, havaalanı, liman vb. projelerde, yeraltı su seviyesi altındaki oturma potansiyeli yüksek yumuşak killi zeminlerin iyileştirilmesinde başarıyla kullanılmaktadır.

Sahada yapılan zemin etüdü bilgilerinden alınan tabakaların ve yeraltı suyunun durumuna bağlı olarak fitil dren boyu, tipi ve çakma sıklığı dizayn edilir. Fitil drenlerin zemine çakılmasında vinçlere monte edilmiş vibratörler kullanılmaktadır. Fitil drenler, esnek, boylamasına kanallar içeren, yüksek su akışı sağlayabilen polipropilen fitillerdir. Bu drenler, filtre gibi, suyu gövdesine çekip hapsederek, kanallar vasıtasıyla suyun zemin yüzeyine taşınmasını sağlar.

Fitil drenler vasıtası ile yüzeye çıkarılan yeraltı suyunun inşaat sahasından uzaklaştırılması ön yükleme dolgusu arasına serilen kum tabakası tarafından sağlanır. Ön yükleme dolgusu, öngörülen konsolidasyon süresine ve zemin parametrelerine bağlı olarak belirlenir.

Teknik Şartname

Güncellenmedi