FAALİYETLER

TAŞ KOLONLAR

Taş kolonlar genellikle yumuşak ve orta katı kil zeminlerde, problemli zemin tabakası kalınlığının az olduğu koşullarda tercih edilmektedir. Taş kolon uygulaması ile bu tip zeminlerdeki oturma problemleri %50 oranında azaltılmakta ve buna bağlı olarak zeminin taşıma gücü de artırılmaktadır. Taş kolonlar ile yapı yüklerine, saha ve zemin koşullarına bağlı olarak zeminin taşıma kapasitesi artırılmakta, oturma (konsolidasyon) süresi azaltılmakta ve deprem durumunda sıvılaşan veya mukavemeti kaybeden zeminler sağlamlaştırılmaktadır.

Taş kolon uçlarının sağlam bir tabakaya kadar uzatılması uygulama sonuçların istendiği gibi alınmasını kolaylaştırır. Taş kolonlar, vibroflotasyon, foraj ve kapalı boru çakma yöntemleri şeklinde uygulamakta olup; bu yöntemlerin hepsinde açılan delgiye temiz kırma taş doldurularak imalat tamamlanır.

Teknik Şartname

Güncellenmedi