FAALİYETLER

ZEMİN VE TEMEL MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği konusu; sanayi tesisleri, konutlar, köprüler, barajlar, enerji tesisleri, limanlar, tüneller ve yeraltı yapıları gibi tüm yapıların inşaası sırasında güvenli yapılaşma için büyük önem taşımaktadır.

Temel uygulamalarının tasarım ve yapım aşamalarında inşaat sahasının zemin yapısının ve jeolojik durumunun belirlenmesi detaylı etüd çalışmaları ile ortaya konulmaktadır. Bu bilgiler ışığında değişik özellikteki zeminlerde zemin ıslahları, derin temel yapıları gibi önlemleri alarak; sağlam zeminlere sağlam yapılar inşa edebilmek mümkün olmaktadır. Zemin Mekaniği ve Temel mühendisliği uygulamalarındaki imalatlar fore kazıklar, çakma kazıklar, mini kazıklar, jet grouting, enjeksiyon, taş kolonlar, fitil drenler, dinamik kompaksiyon şeklinde özetlenebilir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda ekonomik ve güvenli yapılaşma için Zemin Mekaniği konusu önem kazanmıştır.

Fore Kazık Uygulamaları - Zemintaş Fore Kazık Uygulamaları - Zemintaş Enjeksiyon Uygulamaları - Zemintaş Enjeksiyon Uygulamaları - Zemintaş Mini Kazık Uygulamaları - Zemintaş Mini Kazık Uygulamaları - Zemintaş Jet Grouting Uygulamaları - Zemintaş Jet Grouting Uygulamaları - Zemintaş